Nenechte si ubližovat

Sexuální násilí

Sexuální násilí se může týkat žen, mužů i dětí a má mnoho forem, od slovního obtěžování po přímé fyzické útoky. K sexuálnímu násilí může docházet doma, v práci, ve škole, nebo kdekoliv ve veřejném prostoru.

Jak lze sexuální násilí definovat? Dalo by se říci, že jde o jakékoliv nežádoucí jednání se sexuálním podtextem, které je obětí chápáno jako nevítané. Na jedné straně je tedy člověk toto jednání konající a na druhé straně je člověk, který s tím nesouhlasí a vyjadřuje nesouhlas.

Do této kategorie patří také jakékoliv lechtivé narážky na postavu a vtipy se sexuálním podtextem. Sexuálním násilím nemusí být myšleny jen fyzické doteky, ale může jít také o psychickou formu nátlaku.