Nenechte si ubližovat

Domácí násilí

Domácí násilí je násilí, které se odehrává mezi blízkými lidmi za zavřenými dveřmi domova. Rozhodně se nejedná o domácí hádky nebo konflikty. Jedná se o situaci, kdy se partner dopouští fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí. 

V 95 procentech případů jsou obětmi domácího násilí ženy, ale domácího násilí se dopouští také ženy na mužích i když v nesrovnatelné míře.