Nenechte si ubližovat

Násilí na dětech

Násilí na dětech bychom mohli rozdělit do třech kategorií: syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, děti v roli svědků rodičovského/partnerského násilí a agresivní chování dětí k dětem (problém šikany).

V souvislosti s násilím na dětech je nutné zmínit syndrom týraného a zanedbávaného dítěte, tzv. CAN. Jedná se o stav, kdy je dítě dlouhodobě týráno jak na fyzické, psychické nebo sexuální úrovni, nebo jsou dlouhodobě zanedbávány jeho potřeby.

Kdo se násilí na dětech dopouští? Většinou to jsou lidé, které dítě dobře zná – rodiče, příbuzní, kamarádi ze školy, vychovatelé. Samozřejmě nelze podcenit ani nebezpečí hrozící od cizích lidí, nebo skoro cizích. K vážným útokům také dochází od osob, které dítě zná od vidění (soused, známý rodičů), nebo si pachatel svůj čin připravuje, takže s dítětem postupně naváže kontakt a získává si jeho důvěru. 

Dítě má pak pocit, že dospělému může důvěřovat, protože ten se zná s rodiči, nebo jej zná ze školy.